Gozdni vrtec

GOZDNI VRTEC – RAZŠIRJENA IN PRIZNANA OBLIKA PREDŠOLSKE VZGOJE PO EVROPI. KDAJ GA DOBIMO V SLOVENIJI?!

V članku predstavljam nekatere načine, kako gozdno pedagogiko in gozdne vrtce vključujejo v obstoječe vzgojno-izobraževalne sistemepo Evropi . Članek govori tudi o tem kaj so pokazale dolgoletne raziskave o pripravljenosti otrok iz gozdnih vrtcev za šolo in kasneje za življenje.

 

Gozdni vrtci so se po Evropi pojavili že v šestdesetih letih, največ po Skandinaviji, Nemčiji, Švici in Avstriji. Na Švedskem pa imajo gozdne vrtce že več kot 100 let in so opravili že vrsto longitudinalnih študij, kjer so spremljali otroke do odrasle dobe. Nekateri gozdni vrtci po Evropi so nastali kot igralne skupine otrok, ki se zaradi različnih razlogov niso dobro vključili v običajne vrtce. Otroci teh skupin so imeli različne vedenjske in čustvene težave, od ADHD, hiperaktivnosti ipd. Socialno moteča vedenja so se nato v odprtem okolju, kot je gozd, kazala vedno manj, kar je navdušilo tako vzgojitelje, kot tudi otroke in starše. Tako so se ponekod igralne skupine otrok s posebnimi vedenjskimi potrebami ohranile in razvile v prve prave uradne vrtce. Gozdni vrtci po Evropi danes delujejo v najrazličnejših oblikah, od javnih vrtcev, ki delujejo kot gozdne podenote večjih vrtcev, do samostojnih javnih gozdnih vrtcev in zasebnih vrtcev, slednjih je manj. Vsi gozdni vrtci imajo starostno mejo za sprejem otrok, ki so dopolnili tri leta.

Večina gozdnih vrtcev deluje v dopoldanski obliki, od 8:00 do 13:00, nekateri tudi dlje, od 7:30 do 13:30. Vsi gozdni vrtci imajo notranje prostore, kjer otroci pustijo rezervna oblačila, kjer pozimi obedujejo in kamor se lahko v primeru slabega vremena zatečejo. Ti prostori so povečini predelane in obnovljene gozdarske koče, ponekod so predelani skednji, deli osamljenih kmetij ipd. Standardi niso natančno določeni, primeri notranjih prostorov pa so različni, za 15 do 20 otrok, kot so običajno velike skupine, ki jo spremljata dva vzgojitelja, so notranji prostori relativno majhnih kvadratur, med 30 in 45m2, a nudijo vse, kar otroci potrebujejo.

Gozdni vrtci imajo tako kot ostali vrtci javno veljavni program, ki predvideva aktivnosti preko celega leta in tudi potek dneva. Prav tako pa v gozdnih vrtcih opravljajo vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z napredkom in razvojem posameznega otroka. Veliko gozdnih vrtcev daje velik pomen sodelovanju s starši, ki jih tudi vključujejo v pogovore in sezonske aktivnosti.